BİLGİ EDİNME HAKKINDA

Bakanlığımıza gelen vatandaş taleplerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, Bakanlığımızın görev alanına giren hizmetler hakkında bilgi vermek ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek maksadıyla Bakanlığımız bünyesinde Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur.

Bakanlığımıza yapılacak başvurulara ait iletişim bilgileri ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatlar ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır
ELEKTRONİK BAŞVURU
Gerçek Kişi Tüzel Kişi
BAŞVURU FORMLARI
Gerçek Kişi Tüzel Kişi